top of page
Orange Blue Pink Psychedelic Photocentric Peaceful Awareness Quotes Portrait Psychedelic P

DOKUMENTY DO POBRANIA

Aby dopełnić wszelkie formalności należy pobrać, wydrukować i wypełnić 4 dokumenty:

1. Karta kwalifikacyjna (pkt. II-informacje dotyczące uczestnika wypoczynku)

2. UMOWA -2 kopie wydrukować i podpisać

3. RODO

4. Ubezpiecznie NNW (oświadczenie)

Dokumenty należy przesłać skanem na funkyfreedancestudio@gmail.com lub oddać trenerowi grupy najpóźniej do 10 czerwca

INFORMACJE OBOZOWE
ZAPOZNAJ SIĘ Z BROSZURĄ!

kierownik obozu: ALEKSANDRA NOSEK tel. 515 370 850

w sprawach obozowych prosimy kontaktować się z wychowawcą grupy, podział grup oraz telefony wychowawców bedą dostępne 3 dni przed wyjazdem

Grupa I

Wychowawca:

Grupa II

Wychowawca:

Grupa III

Wychowawca:

 

 

KIEROWNIK

Aleksandra Nosek

 

bottom of page