CENNIK

MASZ PYTANIA?

ZADZWOŃ!

tel. 791 501 581

1. Koszt lekcji indywidualnej z instruktorem- 90 zł za 60 minut, duet 55 zł od osoby za 60 minut.

2. W przypadku rezygnacji z zajęć w czasie trwana kursu,  obowiązek wpłaty za zajęcia zostaje zawieszony(tylko w przypadku wyboru opcji ratalnej, przy wpłacie za cały rok z góry nie ma możliwości zwrotu za niewykorzystane zajęcia).

3. Opłata za zajęcia dotyczy sezonu tanecznego od września do 19 czerwca 2021. W przypadku gdy uczestnik dołącza do grupy w trakcie rozpoczętego kursu, opłata będzie pomniejszona. Wyliczana jest indywidulalnie. W tej sprawie proszę się kontaktować z Panią Moniką tel. 791 501 581.

4. W przypadku wpłaty za cały rok z góry i rezygnacji z zajęć w w trakcie trwania kursu, wpłacone składki nie podlegają zwrotow.

5. Przebywanie na kwarantannie , nie zwalnia z opłacenia składki ratalnej za zajęcia.

Wpłaty za zajęcia prosimy dokonywać na nr konta

EduArt Edukacja AKtywność Rozwój

mbank 

65 1140 2004 0000 3602 7029 2503

w tytule imię i nazwisko uczestnika/rata nr...............................